Nhạc Trữ Tình

Lá Lành Đùm Lá Rách Tô Tài Năng - Trần Linh Phương
Đấng Sinh Thành Tô Tài Năng
Con Đò Lỡ Hẹn Cao Hoàng Nghi - Mai Lệ Quyên
Xe Ôm Phi Bằng
Tình Lúa Duyên Trăng Xuân Trang - Hoàng Tú Minh
Cafe Fin Quốc Quốc
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Xin Trả Cho Em Võ Hoàng Lâm - Hoàng Hải (Bolero)