Nhạc Trẻ

Chưa Có Người Yêu Phan Mạnh Quỳnh
Cùng Em Thôi CM1X - Sĩ Chương
Fighter Beat Norsmither
Mê Mê D.EYES
419 Devilman TYO - F (Thanh Phạm)
Hạ Ru Minh Trường
Gửi Vợ Tương Lai Lương Gia Huy
Một Đêm Cuối J Sroure - Kaeri
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Vầng Trăng Cô Đơn

Dương Edward

02
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

06
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

07
Có Anh Ở Đây Rồi

Anh Quân Idol - Dương Edward

08
Cà Phê

Min.

09
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

11
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Cà Phê

Min.

07
Thanh Xuân

Da Lab

09