Nhạc Trẻ
Viettel your way Tốp Ca Nam Nữ
Đi Về Nhà JustaTee - Đen
Chia Tay Tình Đầu Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tết Là Nhà HIEU - Ngô Duy Dương
Hà Nội Có Em Kim Hải Ha-Ki - Tika
Phải Làm Sao Y6MZ - Summer P
Make My Day Beat Rhmsey - Kayay
Phiền Kim Lang Duy Khiêm Ngố