Nhạc Trữ Tình

Mãi Là Mẹ Hiền Linh Mục Quang Lâm
Hoa cau vườn trầu Ngô Quốc Linh
Phượng hồng Triệu Phát
Lỡ yêu Hoàng Lê Hải
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Gọi Đò Làm Chi Đông Phương Tường
Đêm Buồn Mưa Rơi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Người Tình không đến Lương Quốc Thiên