Nhạc Trữ Tình
Vợ Tôi Khắc Quốc Hải
Lênh Đênh Phận Buồn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
Ao Cá Đợi Chờ Huỳnh Nhật Huy
Được Tin Em Lấy Chồng Lý Hải - Hoàng Châu
Trộm Nhìn Nhau Hoàng Minh Thắng
Vợ Tôi Ngọc Sơn
Không Phải Tại Chúng Mình Trang Anh Thơ - Khang Lê
Vợ Tôi Từ Như Tài
Ảo ảnh Thanh Thảo - Quang Dũng