Nhạc Trữ Tình

Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
Xuân đẹp làm sao Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Xứ Người Nhớ Nhà Đào Phi Dương
Chung Vầng Trăng Đợi Đào Phi Dương - Cẩm Như
Tình Huế Ngô Quốc Linh
Tết Quê Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Người đã như mơ Lương nhật duy - Lâm Quốc Hưng
Thành Tâm Kính Phật Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Tình Thơ Lâm Bảo Phi
Ai Cho Tôi Tình Yêu Nguyễn Hồng Ân
Tình cha VŨ HẢI