Nhạc Trữ Tình
Tiền Hoàng Công Danh
Tiền Cẩm Loan
Lỗi Tại Anh Đoàn Việt Phương
Tiền Nhiều ca sĩ
Nàng Hát Sơn Hạ
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Tiền Lý Chí Vinh
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Dương Ngọc Thái - Lâm Chí Khanh