Nhạc Trẻ

Hạ Yêu Huyền Huỳnh - Huỳnh Cảnh
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Not So Bad Yamix Hầu Ca
Vết Thương Trong Em Thúy Hằng Hana
Cân Cả Thế Giới Dương Hoàng Yến
Chúc Em Hạnh Phúc Hồ Quang Hiếu
Chờ Một Tiếng Yêu Đàm Vĩnh Hưng
Tân Xuân Yamix Hầu Ca - Rôn Vinh
Đường Một Chiều Magazine - Huỳnh Tú