Nhạc Trẻ

Cảm Ơn (Live) Đen - Biên
Ai Mang Em Đi Trần Đình Tôn
Thấm Thía Lương Chấn Nam
Nhớ Beat Phú Quí
GRINDIN GEN JI - Tbc Alice
Tết Bình An (Remix) Hana Cẩm Tiên
Em Nghe Tình Tôi Phạm Nhật Bu
Slip Away Huy Râu
Anh Trôi Về Em Văn Mai Hương
Yêu Nắm (R&B Ver.) Emily - BigDaddy
Em Mây (Lofi Ver.) (Cover) CaoTri - Vũ Bình Lê