Nhạc Trữ Tình
Yêu một mình Thùy Dương
Nào Ngờ Lưu Ánh Loan - Lâm Huỳnh
Không bao giờ quên em Châu Kiệt Phương
Miền Tây Quê Tôi Lâm Chấn Kiệt
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Chiều Sân Ga Ngọc Sơn - Hoàng Châu
Sầu tím thiệp hồng Trang Anh Thơ - VŨ HẢI
Thành Phố Buồn Trường Sang
Chúa Đã Gọi Con Linh Mục Quang Lâm
Huế Buồn Thi Phượng