Nhạc Trẻ

Cảm Ơn Anh Phương Linh
Bù Nhìn Ở Trong Gương Nguyễn Đình Vũ - Nal
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Cẩm Tú Cầu Chiennhatlang
Sao Anh Lặng Im Hoàng Yến Chibi - Tùng Maru
Chuyến Xe Phan Mạnh Quỳnh - Orange
Khoảng Cách Đôi Ta Châu Khải Phong
Năm Ấy (Guitar) Lương Chấn Nam