Nhạc Trẻ

Yêu Đâu Mà Biết Chun - LUNY Vũ Duy Anh​​
Đã Từng Thương Nhiều ca sĩ
Angel Vang
Mong Em Lương Chấn Nam
Khó (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Trời Đừng Tối Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Bước Qua (Ver. 2) Thủy Tiên - Tony Việt
Đời Kẹo Kéo Tô Tài Năng
Có Ai Lương Chấn Nam
Tình Đơn Phương Chí Thành Danh
Thành Phố 1nG - Tuyết
Răng Khôn Rin9 - Phí Phương Anh