Nhạc Trữ Tình
Cung Chúc Trinh Vương Linh Mục Quang Lâm
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Mẹ Gò Công Lâm Bảo Phi
Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Chuyến xe miền Tây Hồ Quang Lộc - Phương Lan
Ngày Đá Đơm Bông Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Sầu Lẻ Bóng Mai Tuấn - Huỳnh Thật
Khúc hát tự tình Cao Hoàng Nghi
Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em Trần Xuân - Hồng Quyên
Hoa bằng lăng Nguyễn Nhật Tân