Nhạc Việt
Lỗi Lầm Ngu Ngốc Đinh Ứng Phi Trường
Bao Giờ Em Quên Lương Viết Quang
Nhốt Em Vào Tim Hồ Việt Trung
Lâu đài trên cát Lâm Chí Khanh
Mashup Yêu Là Tha Thu Đinh Ứng Phi Trường
Đêm Hoang Ngô Quốc Linh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10