Nhạc Việt - Nhạc Cách Mạng

Anh không dám nói Chu Hiểu Minh (Chu Bin)
Hát Cho Dân Tôi Nghe Thái Thùy Linh
Lý trăng soi vọng cổ Kim Thoa - Hoàng Việt Trang
Như Một Người Dưng Nguyễn Thạc Bảo Ngọc
Cứ Yêu Đi Đức Phúc - Hòa Minzy
Nơi Đâu Tìm Thấy Em Trịnh Đình Quang
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10