Đêm Tụng Kinh Pháp Hoa
Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh

Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Phật Là Ánh Từ Quang

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Thành Tâm Kính Phật

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Noel Tình Yêu

Thạch Thảo - Vũ Hoàng

Xuân Họp Mặt

Linh Mục Quang Lâm

LK Kẻ cô đơn

Lê Phương - Thế Sang