Màu Hoa Tan Vỡ
Hiền Trang - Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Đoản Xuân Ca

Hiền Trang - Phú Qúy

Đoạn Tuyệt

Hiền Trang - Đào Phi Dương

Đôi Bờ Cách Biệt

Đào Phi Dương - Bình Mập

Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Con Đường Xưa Em Đi

Tuyết Mai - Phước Lộc

Nội tôi

Thế Anh - Duy Thanh

Một Mình

Quách Tuấn Du