Ba Ơi
Đào Phi Dương
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tiền Thắng Tình Thua

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Chung Vầng Trăng Đợi

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Hương Tóc Mạ Non

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Giận Mà Thương

Đào Phi Dương - Cẩm Như

Phải Duyên Phải Nợ

Khưu Huy Vũ - Quỳnh Trang

Mưa Rừng

Ngọc Sơn - Hoàng Châu

Tân Lan Và Điệp

Trương Phi Hùng