Nhành Dương Cứu Khổ
Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh

Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Phật Là Ánh Từ Quang

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Thành Tâm Kính Phật

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Diệu Pháp Liên Hoa

Đại Đức Thích Nhuận Thanh

Huế Và Em

Lê Ngọc Thúy

Cỏ Úa

Hải Yến - Trịnh Nam Phương

Duyên Kiếp Mình Lỡ Làng

Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan

Ngày Xưa Anh Nói

Dương Hồng Loan - Khánh Bình