Bích Phương - Thánh nữ nhạc sầu
Ngay Ở Đây Ngay Lúc Này
Bích Phương
Drama Queen Bích Phương
Mình Nói Về Hy Vọng Phạm Hồng Phước - Bích Phương
Một Cú Lừa Bích Phương
Từ chối nhẹ nhàng thôi Bích Phương - Phúc Du
Thích Thì Chơi Bích Phương - Phúc Du
Kén Cá Chọn Anh Bích Phương
Đố Anh Đoán Được Bích Phương - 1989s Entertainment
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10