Con đường màu xanh
Lá Xanh Sơn Ca
Mắt Xanh Hoàng Tôn - 1DEE
Màu xanh Fm Band
Người Gieo Mầm Xanh Hoàng Dũng - Hứa Kim Tuyền
Con Đường Màu Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Phúc Âm Xanh Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

06
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Lily

Nhiều ca sĩ

10