Mùa Đông Không Lạnh
Giấc Mơ Lạnh Hồ Quang Hiếu
Tuyết Lạnh Dương Ngọc Thái - Hoàng Châu
Đêm Lạnh Tình Si Đinh Ứng Phi Trường
Lạnh Trọn Đêm Mưa Trần Thu Thảo
Mùa Đông Không Lạnh Lương Chấn Nam
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10