Tết Bình An
Tết Bình An Hana Cẩm Tiên
Tết Chung Đôi Olia Hoàng - Neon
Tết Này Con Sẽ Về Quyên - Dale Dee
‎Tết It Up Charles Huỳnh
Nhà Mình Vui Tết Nhiều ca sĩ
Tết Xuyên Tháng Nhiều ca sĩ
Tết Nhiều ca sĩ
Bài Ca Tết Cho Em Từ Như Tài
Đế Vương

Đình Dũng

01
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

08
Thê Lương

Phúc Chinh

09
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

10