Trương Thảo Nhi – Giọng Ca Cao Vút
Và Khi Tôi Hát Nhiều Ca Sĩ - Trương Thảo Nhi
Từng ngày yêu Trương Thảo Nhi
Yêu Mà Chẳng Dám Nói Trương Thảo Nhi
Bạn Sẽ Ở Bên Tôi Nhiều Ca Sĩ - Trương Thảo Nhi
Khi Em Là Cô Ấy Trương Thảo Nhi
Ôm Em Trong Vòng Tay Trương Thảo Nhi - RTee
Chúng Ta Của Sau Này Trương Thảo Nhi
Tình Yêu Có Lý Phương Anh Idol - Trương Thảo Nhi
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

04
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

06
Câu Hẹn Câu Thề

Đình Dũng

07
Thê Lương

Phúc Chinh

08
Cưới Thôi

Masew - B Ray

01
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

02
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

05
Thê Lương

Phúc Chinh

06
Phi Hành Gia

Nhiều Ca Sĩ

07
Hương

Văn Mai Hương - Negav

08