Việt Nam Tử Tế
Việt Nam Gấm Hoa Thái Thùy Linh - Bé Gạo Nếp
Việt Nam Đi Hôn Và Yêu Phạm Hồng Phước
Tự Hào Việt Nam Minh Trang Lyly
Việt Nam Tử Tế Nhiều ca sĩ
Vững Tin Việt Nam Hà Lê - Phạm Minh Thành
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

06
Sài Gòn Đâu Có Lạnh

Changg - LeWiuy

09
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10