Ngô Quang Vinh
Không 2 Ngô Quang Vinh
Bơ Vơ Ngô Quang Vinh
Không 1 Ngô Quang Vinh
Cô Đơn Ngô Quang Vinh
Buồn Ơi! Chào Mi Ngô Quang Vinh
Lưu Bút Ngày Xanh Ngô Quang Vinh
Vùng Lá Me Bay Ngô Quang Vinh
Biết Nói Gì Đây Ngô Quang Vinh
Duyên Phận Ngô Quang Vinh
Người Ngoài Phố Ngô Quang Vinh
Ai Khổ Vì Ai Ngô Quang Vinh
Hoa Mười Giờ Ngô Quang Vinh
Cho Vừa Lòng Em Ngô Quang Vinh
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Đau đầu

Isaac

02
03
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

05
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

06
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

07
09
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Đến với nhau là sai

Noo Phước Thịnh

12
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

13
Từng yêu

Phan Duy Anh

01
Độ ta không độ nàng

Lâm Chấn Kiệt

02
Từng Yêu (Cover)

Kiều Mini

04
Đau đầu

Isaac

05
Xứng Đôi Cưới Thôi

Lê Thiện Hiếu

06
07
Cao Ốc 20

Nhiều ca sĩ

08
Mượn Rượu Tỏ Tình

Emily - Big Daddy

09
Bài Này Chill Phết

Min St319 - Đen

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Lặng Lẽ Buông

Yuni Boo - Ro Ti

12
Anh Đổ Rồi Đấy

Trọng Hiếu

13