Dương Hồng Loan - Lâm Bảo Phi
Đêm hạ buồn Dương Hồng Loan
Em còn nhớ người Dương Hồng Loan
Duyên quê Dương Hồng Loan - Đặng Trí Trung
Liên khúc trúc phương Dương Hồng Loan
Lý trăng soi Dương Hồng Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Một trời yêu đương Dương Hồng Loan
Mối quyên quê Dương Hồng Loan
Nghĩa vợ tình chồng Dương Hồng Loan
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
Nếu xuân này vắng anh Thùy Dương - Lâm Bảo Phi
Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Bông Ô Môi Dương Ngọc Thái - Dương Hồng Loan