...
Khóc Thầm Hương Ngọc Vân
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Người Tình Không Đến Hương Ngọc Vân
...
Phút Cuối Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Quán Nửa Khuya Hương Ngọc Vân
...
Không Còn Nhớ Người Yêu Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Xin Em Đừng Khóc Vu Quy Hương Ngọc Vân
...
Hát Nữa Đi Em Hương Ngọc Vân
...
Hai Bàn Tay Trắng Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Phận Gái Thuyền Quyên Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Về Đâu Mái Tóc Người Thương (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Trở Về Cát Bụi (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Phút Cuối (New Ver.) Hương Ngọc Vân
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
...
Ngõ Hồn Qua Đêm (New Ver.) Hương Ngọc Vân