Cẩm Ly - Quốc Đại
Mưa Buồn Đan Trường - Cẩm Ly
Mưa Bụi 2 Đan Trường - Cẩm Ly
Hương tình muộn Quốc Đại - Mỹ Hạnh
Bông sầu đâu Đan Trường - Cẩm Ly
Đau Xót Lý Con Cua Đan Trường - Cẩm Ly
Em chỉ yêu một người Cẩm Ly - Chí Tài
Quê Hương Cẩm Ly - Quốc Đại