Phương Thanh - K-ICM
Người Buồn Trời Đổ Cơn Mưa Phương Thanh - Nguyễn Minh Cường
Hoa Không Hương Văn Mai Hương - K-ICM
Chân Mây Phương Thanh - K-ICM
Du Hành Vào Tâm Trí K-ICM - Gigi Hương Giang
Chơi Vơi Trung Quân - K-ICM
Xót Xa Phương Thanh
Về Quê Phương Thanh
Trách Ai Vô Tình Phương Thanh
Tình Đơn Phương Phương Thanh
Quê Nhà Phương Thanh