Liêng Kiếng Quang
Xin Thành Tâm Xám Hối Bùi Trung Đẳng - Liêng Kiếng Quang
Phổ Đà Sơn Khưu Huy Vũ - Liêng Kiếng Quang
Lạy Phật Quan Âm Kim Tiểu Long - Liêng Kiếng Quang
Giấc Mơ Con Có Mẹ Liêng Kiếng Quang
Chú đại bi phạn ngữ Liêng Kiếng Quang
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05