Lạy Phật Quan Âm
Kim Tiểu Long - Liêng Kiếng Quang
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221
Tải Mã nhạc chờ
Thích
Chuyện Ba Mùa Mưa

Kim Tiểu Long - Đào Phi Dương

Nửa Vầng Trăng (Remix)

Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long

Mùa Đông Xót Xa Remix

Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long

Mùa Đông Xót Xa

Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long

Khúc Biệt Ly (Remix)

Saka Trương Tuyền - Kim Tiểu Long