Hoàng Rapper - Khởi My
Đơn Giản Hoàng Rapper - Khởi My
My Boy Khởi My
Ra Đi Hoàng Rapper
Trả lại Dương Hiếu Nghĩa - Hoàng Rapper
Đông Buồn Hoàng Rapper
Em Bước Hoàng Rapper - Việt My
Đơn Giản Hoàng Rapper
Hồi Sinh Hoàng Rapper
Tốc độ Hoàng Rapper
Cơ Hội Hoàng Rapper
Ôm Em Hoàng Rapper - Mi Lan
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

01
Không Say Không Về

Châu Gia Kiệt

02
Con hứa sẽ về

Lê Bảo Bình

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Việt Nam ơi

Fm Band

09
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

10
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Đi Về Nhà

JustaTee - Đen

05
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06