Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Không Giờ Rồi Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Tình Nghèo Có Nhau Lưu Ánh Loan - Mạnh Đồng
Nỗi Buồn Hoa Phượng Lưu Ánh Loan - Bằng Chương
Gõ Cửa Trái Tim Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Ngày Xưa Anh Nói Lưu Ánh Loan
Đính Ước Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Cõi Nhớ Lưu Ánh Loan
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Lê Sang - Dương Hồng Loan