...
Khúc Ca Ngày Mùa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Anh Sáu Về Quê Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nắng Có Còn Xuân Ngọc Hân
...
...
Tình Đẹp Hậu Giang Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
...
Không Giờ Rồi Lưu Ánh Loan - Đoàn Minh
...
Bạc bẽo đời em Ngọc Hân
...
...
Trả hết ân tình Ngọc Hân - Ân Thiên Vỹ
...
Trả hết ân tình Ngọc Hân
...
Hồn quê Ngọc Hân
...
Hai đứa mình yêu nhau remix Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Hai đứa mình yêu nhau Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Nối Lại Tình Xưa Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Biển Tình Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân