...
Cho vừa lòng em Đoàn Minh
...
Hồi Tưởng Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Hai Đứa Giận Nhau Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Hương Thầm Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Con Đường Mang Tên Em Ngọc Hân - Đoàn Minh
...
Duyên Kiếp Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Nhật Thực Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đam Mê Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Ai Thương Yêu Em Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Đính Ước Đoàn Minh - Ngọc Hân
...
Kiếp Tằm (New Ver.) Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
...
Phố Đêm Ngọc Hân
...
...
Mèo Hoang Ngọc Hân
...
Khi Không Ngọc Hân