Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên

Căn Nhà Mộng Ước Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
LK Một Chuyến Xe Hoa Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Nhớ Người Yêu Lưu Chí Vỹ - Phi Loan
Màu Hoa Bí Hồng Quyên - Phi Loan
Tình dại khờ Trần Xuân - Hồng Quyên
Bông Ô Môi Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Chị Đi Tìm Em Thùy Dương - Hồng Quyên
Sau Lần Hẹn Cuối Dương Ngọc Thái - Hồng Quyên
Sông Quê Lưu Chí Vỹ - Hồng Quyên
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm Lưu Chí Vỹ - Dương Hồng Loan
LK Người tình không đến Hồng Quyên - THU TRANG MC
Duyên Quê Lưu Chí Vỹ - Mai Lệ Quyên