Quách Thành Danh
Về Quê Anh Đi Quách Thành Danh
LK Tàu Về Quê Hương Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Thêm Một Mùa Xuân Quách Thành Danh
LK Tôi Là Tôi Saka Trương Tuyền - Quách Thành Danh
Hiu Hắt Đời Nhau Quách Thành Danh
Kiếp Nghèo Quách Thành Danh - Kim Thoa
Anh Xin Nhận Hết Quách Thành Danh
Tâm Sự Người Say Quách Thành Danh
Tình Đầu Khó Phai Quách Thành Danh
Đôi Lời Cùng Em Quách Thành Danh
Ngày Em Lấy Chồng Quách Thành Danh
LK Disco 3 Nhiều ca sĩ
LK Disco 2 Nhiều ca sĩ