Nguyễn Nhật Tân
Hai lối mộng Nguyễn Nhật Tân
Chuyện ba mùa mưa Nguyễn Nhật Tân
Chút kỷ niệm buồn Nguyễn Nhật Tân
Tám điệp khúc Nguyễn Nhật Tân
Phận tơ tằm Nguyễn Nhật Tân
Quê hương bỏ lại Nguyễn Nhật Tân
Trong tầm mắt đời Nguyễn Nhật Tân
Thư Xuân Ba Viết Cho Con Nguyễn Nhật Tân
Sầu Lẻ Bóng Nguyễn Nhật Tân
Tình Nghèo Có Nhau Nguyễn Nhật Tân
Những Đồi Hoa Sim Nguyễn Nhật Tân
Qua Cơn Mê Nguyễn Nhật Tân
Nếu Hai Đứa Mình Nguyễn Nhật Tân
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa?

Bích Phương - Traitimtrongvang

04
Chân Ái

Châu Đăng Khoa - Orange

06
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

07
Lily

Nhiều ca sĩ

08
Từng yêu

Phan Duy Anh

09
Thích Thì Đến

Thiên Dũng

10
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

11
Em Chào Tết

Bích Phương

12
Thích Thì Đến

Hoàng Đức

13
Lạy Phật Quan Âm

Phương Mỹ Chi

01
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

06
Chân Ái

Châu Đăng Khoa - Orange

07
Ghen Cô Vy 2.0

Khắc Hưng - Sambi

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

10
11