Nhạc Trữ Tình
Sầu Tím Thiệp Hồng Phạm Thanh Thảo - Đào Phi Dương
Hương Trầm Tiến Dâng Linh Mục Quang Lâm
Mẹ Từ Bi Hùng Thanh
Chiều Thái Bảo
Hồng Nhan Lê Sang
Ngày Buồn Đoàn Việt Phương
Sầu lẻ bóng Lâm Gia Bảo
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

01
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

06
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Xin Lỗi Người Anh Yêu

Châu Khải Phong

11
Sài Gòn Đau Lòng Quá

Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên

12
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

14
Sao ta ngược lối

Đình Dũng

15
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

02
Lily

Nhiều ca sĩ

03
Ai Chung Tình Được Mãi (Lofi)

Đinh Tùng Huy - ACV

04
Hoa Tàn Tình Tan

Cường thợ điện

07
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

08
Cà Phê

Min.

09