Nhạc Trữ Tình
Nhớ Mẹ Đông Nguyễn
Tình ca trên lúa Quang Bình - Lưu Ánh Loan
Tiếng Việt Huyen Trang Sao Mai 2013f
Tình nhỏ mau quên Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Hồng Nhan Trúc Chi
Cõi Nhớ Như Nguyệt
Tình Mãi Trao Anh Thạch Thảo
Nối Lại Tình Xưa Phương Thảo - Fony Trung
Xót Xa Vũ Phong Sơn