Nhạc Trữ Tình
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
Bậu Đi Lấy Chồng Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
Lý kéo đờn Hữu Thọ
Tình ơi Thu Trang - Khang Lê
Người Đi Ngoài Phố Thế Anh - Hoàng Thiên Khánh
Hoa bằng lăng Nguyễn Nhật Tân
Đừng Gọi Anh Bằng Chú Lê Như - Lương Minh Đạt
Nhạc rừng Trung Hậu