Pop
Delicate Taylor Swift
Good Form Nicki Minaj
Offended Eminem
Mrs.Lonlely (MV Ver.) Tiêu Châu Như Quỳnh - Hà Lê
Mrs.Lonely Tiêu Châu Như Quỳnh - Hà Lê
Lovehappy Beyoncé - Jay Z
Run & Hide Nicki Minaj
Dress Taylor Swift
Một Người Tôi Luôn Kiếm Tìm Nguyễn Trần Trung Quân
Yêu Con. Phan Ngọc Luân
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
03
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

06
Từng yêu

Phan Duy Anh

08
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

09
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

11
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

01
02
Hai Chữ Đã Từng

Như Việt

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

05
Nàng Thơ

Hoàng Dũng

07
Tình Anh (Cover)

Cao Minh Quân

09
Từng yêu

Phan Duy Anh

10
Một Cú Lừa

Bích Phương

12
Thuận theo ý trời

Bùi Anh Tuấn

13