Nhạc Trữ Tình
Mưa Khóc Tình Đau Micae Lê Hùng
Cánh Thư Quê Nhà Mạnh Quỳnh
Hoa Trinh Nữ Quỳnh Như
Nội tôi Lâm Gia Bảo
Sao Sáng Noel Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Thuyền Xa Bến Đỗ Dương Ngọc Thái
Ra bờ sông Huỳnh Thật
Anh Về Miền Tây Hoàng Minh Thắng