Nhạc Trữ Tình
Đường Tình Đôi Ngã Thanh Ngân - Thiên Vũ
Căn Nhà Dĩ Vãng Lê Sang - Dương Hồng Loan
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Hiểu Và Thương Phạm Anh Thư
Xin Trả Cho Em Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Phận Gái Lỡ Làng Dương Hồng Loan
Mẹ Tôi Lâm Triệu Minh
Chùa tôi Hữu Thọ