Nhạc Trữ Tình
Quán Trọ Phạm Hồng Biển
Dù Anh Nghèo Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Lòng Mãi Yêu Thương Lưu Ánh Loan - Hồng Phượng
Mùa xuân đó có em Đàm Vĩnh Thanh
Mua Xuan Do Co Em Đỗ Viết Tâm (Tâm Cúc Cu)
Bội Bạc Diệu Thắm
Bé Yêu Cẩm Ly - Quốc Đại
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái