Nhạc Trữ Tình
Mẹ Lê Sang
Nếu Hai Đứa Mình Bảo Hưng - Như Hoa
Túy ca Trịnh Nam Phương
Nước mắt mẹ hiền Đông Phương Bảo
Em gái miền Tây Dương Nguyên Tâm
Thuở ấy có em Dương Thanh Sang
Chỉ Có Mẹ Mà Thôi Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Đà Lạt Mơ Tina Ngọc Nữ
Ai Nhớ Chăng Ai Phước Lộc
Khi Đã Yêu Đoàn Việt Phương
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10