Nhạc Trữ Tình
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Sầu Tím Thiệp Hồng Bảo Hưng - Như Hoa
Hồng Nhan Trúc Chi
Miền Tây Quê Tôi Hồ Quốc Toàn
Nhớ Quê Quốc Quốc
Lý phận người Dương Hồng Loan - Dương Thái Phong
Lỡ Mối Duyên Quê Hồ Quang Lộc - Hồng Phượng