Nhạc Trữ Tình
Đời Là Bể Khổ Dương Nghi Đình
Gà Gáy Vu Quy Lâm Quang Long
Thương Tuổi Ngọc Ngà Vũ Phong Sơn - Bé Vi Tiểu Nhã
Sầu Tím Thiệp Hồng Thái Trâm - Thạch Phay
Yêu một mình Dương Ngọc Thái - Quang Lê
Mẹ Ơi Mai Con Về Thùy Dương - Dương Nghi Đình
Tình Phai Đào Phi Dương
Lý phận người Dương Hồng Loan - Dương Thái Phong
Trong Máng Cỏ Linh Mục Quang Lâm
Trang Nhật Ký Trương Phi Hùng