Nhạc Hàn
Proud of you Fiona Fung
la la la Big Bang
If I Chansol
Oxygen Twice
Riverside Tommy Song
Run Away TXT (Tomorrow x Together)
Leontjewa: March Youngsuh Noh
Three Legged Race Lee Hyun Jin - Choi Sae Mi
A Field Day Choi Sae Mi - Jo Hye Min
Lion (G)I-DLE
I'm Okay Lim Soo Yeon
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Đế Vương

Đình Dũng

02
Cưới Thôi

Masew - B Ray

03
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Lily

Nhiều ca sĩ

07
Gác Lại Âu Lo

Miu Lê - Da LAB

08
Mang Tiền Về Cho Mẹ

Nguyên Thảo - Đen

01
Cưới Thôi

Masew - B Ray

02
Đế Vương

Đình Dũng

04
3107 3

Nhiều Ca Sĩ - W/N

05
Đế Vương

Đình Dũng - ACV

07
Ước Mơ Của Mẹ

Văn Mai Hương

08
Lily

Nhiều ca sĩ

09
Thê Lương

Phúc Chinh

10